05-07-2016 r.

Prof. Grzegorz Spychalski – Wspomnienie


W dniu 23 czerwca odszedł na zawsze śp. prof. Grzegorz Spychalski, ekonomista, szanowany i uznany nauczyciel akademicki, szlachetny i niezwykły człowiek, który Całe życie służył i działał na rzecz rolników, wsi i obszarów wiejskich.

Grzegorz Spychalski urodził się 6 maja 1960 roku w Szczecinie. Tam też ukończył LO nr 6 im. S. Czanieckiego. W roku 1983 roku ukończył Wydział Zootechniczny Akademii Rolniczej w Szczecinie, a w roku 1992 uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych na tejże uczelni. W roku 2000 uzyskał tytuł dr habilitowanego na Wydziale Ekonomiczno-rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W roku 2006 otrzymał tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP.

Swoją pracę zawodową rozpoczął jako kierownik Zakładu Rolnego w Stobnie 1984 r. Później pracował w Urzędzie Skarbowym w Szczecinie, następnie w został asystentem w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Produkcji Zwierzęcej AR w Szczecinie. W latach 1992 – 1994 pełnił funkcję Dyrektora Zachodniopomorksiej Izby Rolniczej. Od roku 1993 do roku 2000 pracował w Katedrze Polityki Gospodarczej AR w Szczecinie jako adiunkt, 2000 – 2002 0 Dyrektor OR ARiMR w Szczecinie, by wreszcie w roku 2006 Kierować Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.

Współpracował na wielu polach z różnymi instytucjami. Z Wielkopolską Izbą Rolniczą organizował wspólnie konferencje i spotkania między innymi z producentami trzody chlewnej, czy w tematach poświęconych obrocie ziemią rolną. Zawsze otwarty na wszelką współpracę i pomocny w wielu sprawach.

Kiedy samorząd rolniczych chciał zorganizować kolejne Walne Zgromadzenie, drzwi instytutu zawsze stały otworem. Pan Profesor, zawsze przyjaźnie odnosił się do rolników i środowiska wiejskiego, szanując trud, jaki rolnicy wkładają w wytworzenie żywności.

Dziś już nie spotkamy na schodach instytutu zawsze przyjaznego i uśmiechniętego pana profesora Grzegorza Spychalskiego.

Rodzinie i najbliższym składamy głębokie wyrazy współczucia.

Wielkopolska Izba Rolnicza

Powrót