07-07-2016 r.

Od przyszłego roku tylko sześć gatunków roślin bobowatych ma być
objętych dopłatami do uprawy roślin wysokobiałkowych

Według opublikowanego niedawno projektu rozporządzenia dotyczącego zasad przyznawania płatności bezpośrednich, od 2017 roku dopłata do uprawy roślin wysokobiałkowych będzie przysługiwała tylko do sześciu gatunków (dotychczas było to 28 upraw) – są to:

  1. bobik (Vicia faba minor L.);
  2. groch siewny (Pisum sativum L. (partim)), w tym peluszka (Pisum arvense L.),
    z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego;
  3. łubin biały (Lupinus albus L.);
  4. łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius L.);
  5. łubin żółty (Lupinus luteus L.);
  6. soja zwyczajna (Glycine max (L.) Merrill).

Najprawdopodobniej z listy wypadną wszystkie rośliny motylkowe drobnonasienne – kończyny, lucerny, seradela itp. a także rośliny wysokobiałkowe uprawiane jako warzywa – bób, groch cukrowy i łuskowy. Dopłata nie będzie przysługiwała także do uprawy wyki ozimej i jarej – zarówno w czystym siewie jak i z rośliną podporową.

Jak argumentuje resort rolnictwa „proponowana zmiana ma na celu ukierunkowanie wsparcia w sektorze roślin wysokobiałkowych w szczególności na uprawy, z których pozyskiwane są nasiona do produkcji pasz. (...) Projektowana zmiana ma sprzyjać tworzeniu bardziej konkurencyjnej krajowej bazy surowcowej do produkcji pasz.” Wykluczenie z dopłat tak wielu gatunków spowoduje zwiększenie stawki dopłaty na uprawę tych, które pozostaną na liście.

Przepisy projektowanego rozporządzenia mają wejść w życie 15 marca 2017 roku. Pod koniec czerwca resort przekazał projekt rozporządzenia do konsultacji publicznych.

(-) E. Bryl
na podstawie portalu TOP-AGRAR

Powrót