11-07-2016 r.

Polska wieś i rolnictwo - problemy, zagrożenia, szanse

Pod takim tytułem w maju br. Wielkopolska Izba Rolnicza zorganizowała konferencję, w której udział wzięli naukowcy z Uniwersytetów Przyrodniczych w Poznaniu i Wrocławiu oraz Przewodniczący Rad Powiatowych Izb Rolniczych z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. W wyniku dwudniowej debaty zostały opracowane postulaty, które następnie przesłano do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela oraz do Pani Premier Beaty Szydło.

Odpowiedź MRiRW na sformułowane wnioski i postulaty

Powrót