13-07-2016 r.

Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Wielkopolsce – uproszczone procedury

W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2016 r. pod poz. 4579 zostało opublikowane rozporządzenie Nr 1 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa wielkopolskiego.

Rozporządzenie dostosowuje regulacje w zakresie wydawania zezwoleń na pracę do aktualnej sytuacji na wielkopolskim rynku pracy, charakteryzującej się rosnącym zapotrzebowaniem na pracę cudzoziemców w wybranych zawodach. Nowe kryteria zaczną obowiązywać od 27.07.2016 r. oraz dotyczą zarówno nowych wniosków jak i toczących się postępowań. Nowe rozporządzenie wpłynie na uproszczenie procedur związanych z legalizacją pobytu i zatrudnieniem cudzoziemców na terenie Wielkopolski.

Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 lipca 2016 r. (.pdf)

Źródło: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Powrót