18-07-2016 r.

„Polski produkt” oraz fundusze promocji artykułów rolno – spożywczych na najbliższym posiedzeniu Rządu

19 lipca Rząd ma się zająć projektem ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych oraz projektem ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Oba projekty opracowane zastały przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zmiany w ustawie o funduszach promocji zakładają zwiększenie wpływu producentów rolnych na wydatkowanie środków z funduszy promocji artykułów rolno – spożywczych. O wydatkach każdego z funduszy decyduje komisja zarządzająca składająca się z przedstawicieli producentów surowców i przetwórców oraz reprezentanta izb rolniczych. Zgodnie z nowym projektem, środki z funduszy promocji mają być przeznaczane na działania informacyjne i promocję produktów rolno-spożywczych wytwarzanych przez producentów dokonujących wpłat na te fundusze. Ponadto projekt przewiduje również zmiany w składzie komisji zarządzających funduszami promocji. Zwiększona zostanie liczba przedstawicieli producentów z czterech do pięciu, zmniejszy się natomiast liczba przedstawicieli przetwórców z czterech do trzech. Tym samym nie zmieni się liczba członków komisji, tylko proporcje w składzie miedzy producentami a przetwórcami, z korzyścią dla tych pierwszych, którzy ponoszą wpłaty na rzecz funduszy promocji.

Projekt ustawy o jakości handlowej produktów rolno – spożywczych zakłada zmiany w zakresie oznakowania żywności informacją „polski produkt”. Informacja ta ma dotyczyć pochodzenia produktu nie tylko w odniesieniu do miejsca jego przetworzenia , ale również w odniesieniu do użytych składników. Dzięki temu konsumenci otrzymają informacje o tym czy dany produkt został wytworzony w Polsce z użyciem rodzimych surowców.

Opracowanie: K. Strzyż

Powrót