21-07-2016 r.

Odpowiedź MRiRW na prośbę samorządu rolniczego o interpretację przepisów
dot. ponownego ubiegania się o dopłaty do materiału siewnego

Pod koniec czerwca b. r. Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się z wnioskiem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o interpretację przepisów dotyczącą ponownego ubiegania się o dopłaty do materiału siewnego przez rolników dotkniętych klęską wymarznięć.

Sprawa dotyczyła sytuacji, w której rolnikowi poszkodowanemu przez przymrozki (straty udokumentowane protokołem komisji szacującej powołanej przez Wojewodę) odmówiono przyznania dopłaty do materiału siewnego. Agencja Rynku Rolnego swoją odmowną decyzję argumentuje faktem, iż w protokole stwierdzono, że starty nie przekroczyły 30%. Z kolei rolnikom z miejscowości, w których tych komisji nie powołano, a którym Wójt wydał zwykłe zaświadczenie o wystąpieniu przymrozków w uprawach, Agencja przyjęła wnioski, mimo że nie ma w nich mowy o przekroczeniu 30% start w gospodarstwie.

Dlatego też, z uwagi na zbliżający się termin składania wniosków, Zarząd KRIR wniósł do MRiRW o pilną interwencję w tej sprawie, tym bardziej, że w „Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie” nie ma wymogu przekroczenia progu 30% start w gospodarstwie.

Odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiotowej sprawie.

Biuro WIR
Źródło: KRIR

Powrót