21-07-2016 r.

Wzrost opłat za wodę mniejszy niż pierwotnie zakładano

0,30 zł za 1 m3 pobranej wody podziemnej i 0,15 zł za 1 m3 pobranej wody powierzchniowej - to nowe stawki jakimi obciążeni będą rolnicy za korzystanie z wody na potrzeby gospodarstw rolnych. Nawadnianie za pomocą urządzeń pompowych objęte zostanie opłatą w wysokości 0,15 zł za m3 pobieranej wody podziemnej. Pierwotnie zakładano wyższe stawki tj. 2,10 zł za wodę podziemną i 1,64 zł za powierzchniową jednakże na skutek interwencji m.in. Wielkopolskiej Izby Rolniczej kwoty te zostały znacznie umniejszone.

Założenia projektu ustawy Prawo Wodne i ich wpływ na sytuację producentów żywności w Polsce były przedmiotem obrad Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. Zespół składa się z 49 posłów oraz 3 senatorów, dodatkowo w obradach uczestniczyli przedstawiciele ok 30 organizacji branżowych. Resort środowiska na spotkaniu reprezentował Wiceminister Środowiska Michał Gajada.

W trakcie spotkania przedstawiciel Ministerstwa Środowiska zapewniał, że zmian w zakresie Prawa Wodnego domaga się od nas Komisja Europejska i warunkuje tym dostęp do środków na projekty związane z ochroną środowiska. W czerwcu Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w którym zarzuca Polsce naruszenie dyrektywy wodnej m.in. poprzez brak zwrotu kosztów usług wodnych. Jak wyjaśnił wiceminister wydatki na gospodarkę wodną to 4-5 mld zł rocznie i na takim poziomie powinny być również przychody z tytułu pobierania wody. Stąd wzięły się stawki opłat podane w pierwotnym projekcie Prawa wodnego czyli 2,10 zł za wodę podziemną i 1,64 zł za powierzchniową. Jednakże w toku pracy nad ustawą odstąpiono od zasady pełnego zwrotu oraz ograniczono wydatki na zabezpieczenie powodziowe, co pozwoliło na zmniejszenie stawek. Istnieje jednak możliwość że Komisja Europejska uzna wprowadzone opłaty za niewystarczające.
Pod koniec lipca projekt ma być skierowany pod obrady Rady Ministrów.

Opracowanie na podstawie informacji znajdujących się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska - Katarzyna Strzyż

Powrót