25-07-2016 r.

Opodatkowanie płatności bezpośrednich oraz wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich w krajach UE

W lipcu b.r. do biura Wielkopolskiej Izby Rolniczej przekazane zostało opracowanie Copa-Cogeca na temat opodatkowania płatności bezpośrednich oraz wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w krajach UE. Tabela, zamieszczona poniżej prezentuje uzyskane odpowiedzi na postawione w tym temacie pytanie. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jej treścią.

Czy płatności bezpośrednie oraz wsparcie dla rozwoju obszarów wiejskich podlegają podatkowi dochodowemu zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Państwa kraju?

Tabela - Czy płatności bezpośrednie oraz wsparcie dla rozwoju obszarów wiejskich podlegają podatkowi dochodowemu zgodnie z przepisami podatkowymi obowiązującymi w Państwa kraju? (6.07.2016 r.)

Biuro WIR

Powrót