25-07-2016 r.

Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności – konsultacje społeczne i międzyresortowe

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pracuje nad reformą instytucjonalną na rzecz poprawy bezpieczeństwa żywności w Polsce, przygotowując przepisy prawne, na podstawie których ma zostać utworzona jedna instytucja, nadzorująca bezpieczeństwo żywności w Polsce.

Planowane jest powołanie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, łączącej 5 instytucji zajmujących się bezpieczeństwem żywności, tj. Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Jakości Handlowej Artkułów Rolno-Spożywczych oraz części zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Handlowej.

Projekt ustawy o powołaniu w/w inspekcji trafił właśnie do konsultacji międzyresortowych i społecznych. Pojawiają się głosy sprzeciwu wobec planów konsolidacji poszczególnych inspekcji. Resort zdrowia, nie ma w planach przekazania kompetencji Sanepidu, argumentując to koniecznością dbania o zdrowie Polaków.

Przeciwnicy ustawy stoją na stanowisku, że powołanie jednej inspekcji nie zmniejszy liczby kontroli u przedsiębiorców. Mają oni też obawy, czy dobrze funkcjonujące inspekcje jako oddzielne podmioty będą sprawnie działały w ramach jednej, skonsolidowanej instytucji.

Resort rolnictwa zapowiedział, że jest otwarty na dyskusję, a projekt ustawy nie jest ostateczny. Termin jej wejścia w życie planowany jest na 1 stycznia 2018 roku.

Biuro WIR

Powrót