26-07-2016 r.

Wsparcie dla producentów mleka

Komisja Europejska opublikowała pakiet pomocy dla rolnictwa. Dotyczy on głównie producentów mleka. Aktualnie przygotowywane są projekty rozporządzeń wykonawczych.

Na pakiet składają się m.in. dwa mechanizmy: ograniczania produkcji i warunkowej pomocy.

Ograniczanie produkcji mleka, mają być przyznane tym producentom, którzy dobrowolnie zmniejszą dostawy mleka. W zamian za obniżenie produkcji mleka w terminie (1.10. – 31.12.2016 r.) w porównaniu do 01.10 – 31.12.2015 r. Phil Hogan, unijny komisarz ds. rolnictwa proponuje wielkość pomocy, na poziomie 14 eurocentów na kilogram niewyprodukowanego mleka. Kwota ta może być uzupełnione przez państwa członkowskie kolejnymi 14 eurocentami.

Na „warunkową pomoc dostosowawczą” KE skieruje 350 mln euro. Państwa Członkowskie mogą uzupełnić kwotę pomocy o 100% z własnych budżetów. Dla Polski przewidziano kwotę 22,67 euro, czyli mniej, niż jesienią ubiegłego roku.

Kolejnym działaniem, które ma wspomóc produkcję mleka jest „dobrowolne wsparcie związane z produkcją”. Obejmuje on interwencję wykupu odtłuszczonego mleka w proszku.

Proponuje się również przyspieszenie wypłat bezpośrednich w formie zaliczek na poziomie 70-85 % wypłacanych już od 16 października 2016 r.

Kliknij po więcej informacji na ten temat

Źródło : Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Opracowanie: E. Bryl

Powrót