02-08-2016 r.

Ministerstwo Rolnictwa ws sytuacji na rynku mleka

Na wniosek V Walnego Zgromadzenia, Zarząd WIR wystąpił do resortu rolnictwa w sprawie rozwiązań systemowych mających na celu złagodzenie negatywnych skutków nadprodukcji mleka i niskich cen skupu. Izba pytała również, czy planuje się promować rolników, którzy pozostają na poziomie dotychczasowych dostaw mleka oraz przedstawiła propozycje uruchomienia dodatkowych działań interwencyjnych.

Odpowiedź resortu w tej sprawie (.pdf)

Opracowanie: Biuro WIR

Powrót