11-08-2016 r.

Interwencja samorządu rolniczego
w sprawie planowanego ograniczenia liczby leków dostępnych na rynku pozaaptecznym

Samorząd rolniczy w Polsce z dużym niepokojem przygląda się publicznym wypowiedziom przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia na temat planowanego ograniczenia liczby leków i dawek dostępnych na rynku pozaaptecznym.

Krajowa Rada Izb Rolniczych w piśmie skierowanym do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazała, że poza miastem i w mniejszych miejscowościach mieszka 15 milionów Polaków oraz, że apteka ogólnodostępna w większości przypadków nie ma ekonomicznej racji bytu na tych obszarach. Nawet jeśli będzie ona funkcjonowała w pobliżu większej miejscowości lub miasta, to z pewnością w soboty i w niedziele będzie zamknięta lub ewentualnie otwarta w skróconym okresie czasowym w sobotę. Dlatego też zdaniem izb rolniczych wskazane by było, aby leki były dostępne poza apteką w dawce pozwalającej na przeprowadzenie co najmniej pełnych dwóch dni leczenia.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że rolnicy pracują często przez 7 dni w tygodniu i muszą mieć możliwość poradzenia sobie z problemem zdrowotnym, zanim będzie możliwe skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą. Dostęp poza apteką do leków między innymi na ból głowy, gardła, gorączkę lub dolegliwości żołądkowe i alergię jest zatem ważny ze względów społecznych na tych obszarach wiejskich. Samorząd rolniczy obawia się, że planowane zmiany uderzą w rolników i mieszkańców wsi.

Krajowa Rada Izb Rolniczych, wskazując na powyższe argumenty prosi zatem o uwzględnienie potrzeb mieszkańców wsi podczas prac nad nowymi regulacjami w tym zakresie.

Poniżej prezentujemy Państwu odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiotowym temacie.

W Ministerstwie Zdrowia trwają obecnie prace mające na celu zmianę przepisów rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie:

  1. Kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
  2. Wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych
  3. Kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych.

Na obecnym etapie nie można jeszcze wskazać szczegółów proponowanych zmian oraz określić termin wprowadzenia przedmiotowych regulacji. Należy podkreślić, że duży wpływ na kierunek podejmowanych decyzji ma obecnie funkcjonujący rynek suplementów diety. Na przestrzeni lat wiele produktów będących niegdyś lekami, obecnie pod zmienioną nazwą funkcjonuje jako suplementy medyczne albo wyroby medyczne. Obrót tymi produktami w sprzedaży pozaaptecznej nie jest w żaden sposób ograniczony przepisami prawa farmaceutycznego. Regulowany jest normami określonymi dla produktów spożywczych.

Podczas prowadzonych obecnie wstępnych prac koncepcyjnych brane są pod uwagę różne propozycje, m.in. objęcie placówek obrotu pozaaptecznego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, ograniczenie ilości leków w obrocie pozaaptecznym oraz zezwolenie na obrót wyłącznie małymi opakowaniami leków do doraźnego stosowania.

Do rozważenia pozostaje też kwestia kontroli prawidłowości sposobu przechowywania leków w punktach obrotu pozaaptecznego. Wszystkie leki w Charakterystykach Produktów Leczniczych mają określone optymalne warunki przechowywania. W zależności od leku wymagania takie mogą dotyczyć temperatury, wilgotności, dostępu do światła itp. Warunki te są określane w trakcie prowadzonych badań w ramach procesu dopuszczania leku do obrotu. Wiele leków może być przechowywanych w warunkach pokojowych, ale są też i takie, które wymagają precyzyjnie określonych warunków. Leki przechowywane w warunkach innych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego nie mogą stanowić przedmiotu obrotu ze względu na możliwość powstania różnego rodzaju zmian o charakterze chemicznym lub fizycznym.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że po przeanalizowaniu wszystkich propozycji i stanowisk przedstawionych w Resorcie, zostanie sporządzony projekt zmian w postaci przepisów zmieniających przedmiotowe rozporządzenie Ministra Zdrowia. Projekt zostanie przedłożony do uzgodnień międzyresortowych, społecznych i konsultacji publicznych z możliwością zgłaszania uwag, które również zostaną rozpatrzone.

Opracowanie:
Biuro WIR na podstawie materiałów KRIR, MRiRW oraz MZ.

Powrót