19-08-2016 r.

Apel Głównego Lekarza Weterynarii Włodzimierza Skorupskiego do
Rolników i Hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania,
w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru
świń (ASF) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk ASF na terenie RP apeluje do Państwa, o to aby:

 1. Nie nabywać świń i prosiąt o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w szczególności od pośredników (handlarzy) zwierzętami gospodarskimi.
 2. Na terenie gospodarstw należy bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015 poz. 711)), a w szczególności:
  • utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
  • karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
  • zwracać uwagę na bezpieczeństwo i sposób przechowywania słomy (ściółki),
  • wyłożyć maty dezynfekcyjne odpowiednio przed:
   • wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
   • stale utrzymywać wyłożone maty w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.
 3. Przypominam, że choroba afrykańskiego pomoru świń (ASF) nie jest zaraźliwa dla człowieka ale stanowi ogromne zagrożenie dla gospodarki Kraju.

Źródło: wetgiw.gov.pl

Powrót