29-08-2016 r.

XVIII Wojewódzko - Diecezjalne Dożynki Wielkopolski

Tegoroczne wielkopolskie święto plonów odbyło się 28 sierpnia w podkaliskim Liskowie. Miejsce zostało wybrane nieprzypadkowo. W okresie międzywojennym Lisków był uważany za wieś wzorcową. Było to związane z działaniami kapłana i społecznika ks. Wacława Blizińskiego, który szerzył na tym terenie idee pracy organicznej. Do wielkich wystaw z 1925 i 1937 roku nawiązywała także tegoroczna wystawa, która towarzyszyła Dożynkom.


W dożynkowych uroczystościach wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, parlamentarzyści ziemi wielkopolskiej, samorządowcy a także przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa oraz duchowieństwa. Wielkopolską Izbę Rolniczą reprezentowali Zarząd WIR z Prezesem Piotrem Walkowskim oraz delegaci rad powiatowych z subregionu kaliskiego. Starostami tegorocznych dożynek byli rolnicy z terenu powiatu kaliskiego Magdalena Bruź i Jacek Grzelak.

Od święceniem dożynkowych wieńców i chleba, rozpoczęła się msza święta dziękczynna, którą celebrował Biskup Kaliski Edward Janiak. Po mszy uczestnicy spotkania obejrzeli obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Łany” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W trakcie uroczystości Prezes WIR Piotr Walkowski wręczył J.E. Księdzu Biskupowi Edwardowi Janiakowi oraz Marszałkowi Województwa Wielkopolskiego Markowi Woźniakowi Medalion im. dr Aleksandra hr. Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolski. Wielkopolska Izba Rolnicza w trakcie Dożynek obchodziła Jubileusz 20 lecia działalności w subregionie kaliskim.

Katarzyna Strzyż

Powrót