29-08-2016 r.

Jubileusz 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w subregionie kaliskim

28 sierpnia w Liskowie na uroczystości Jubileuszu 20 lecia reaktywacji izb rolniczych spotkali się rolnicy, obecni i byli delegaci izb rolniczych z powiatów Południowej Wielkopolski oraz zaproszeni goście. Uroczystości Jubileuszowe połączone były z obchodami Wielkopolskich Dożynek Wojewódzko – Diecezjalnych.


Organizatorami spotkania była Wielkopolska Izba Rolnicza, a gospodarzami Prezes WIR i Przewodniczący Rady Powiatowej w Ostrowie Wielkopolskim Piotr Walkowski oraz Przewodniczący Rad Powiatowych: w Kaliszu - Mieczysław Łuczak, w Jarocinie - Marcin Krawczyk, w Kępnie - Małgorzata Brząkała, w Krotoszynie - Sławomir Szyszka, w Ostrzeszowie - Marian Bochen oraz Olgierd Wajsnis Przewodniczący RP w Pleszewie.
Uroczystość była szczególną okazją do przypomnienia początków organizacji samorządu rolniczego oraz podziękowania, tym którzy tworzyli podwaliny współczesnych izb rolniczych. Szczególne słowa podziękowania skierowane zostały do Zarządu byłej Kaliskiej Izby Rolniczej, którą reprezentowali: Prezes Stanisław Pietrzak, Wiceprezes Irena Frąszczak, a także Członkowie Zarządu: Kazimierz Klein, Mieczysław Łuczak i Robert Pustkowski oraz ówczesny Dyrektor KIR Krzysztof Nosal.

Jubileusz samorządu rolniczego zaszczycili swoją obecnością następujący goście: Posłowie do PE Andrzej Grzyb oraz Adam Szejnfeld, Senator RP Andrzej Wojtyła, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, a także Wójt Liskowa Maria Krawiec i Starosta Kaliski Krzysztof Nosal. Na uroczystości obecni byli również samorządowcy, przedstawiciele instytucji działających w otoczeniu rolnictwa i związków branżowych. Na ręce organizatorów życzenia z okazji Jubileuszu przesłali m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, Poseł do PE Krystyna Łybacka, Poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk oraz Jego Ekscelencja Biskup Kaliski Senior Stanisław Napierała.


Z okazji Jubileuszu reaktywacji izb rolniczych w Polsce wyróżniono odznaką honorową Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa” następujące osoby: Elżbietę Cieślak, Józefa Marczaka, Karola Marczaka, Jerzego Florczaka, Mariana Latuska, Urszulę Kmiecik, Bernarda Melkę oraz Mirosława Michalaka.

Wielkopolska Izba Rolnicza w uznaniu zasług na rzecz samorządu rolniczego nadała Medalion im. dr Aleksandra hr. Szembeka za działalność na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi wielkopolskiej. Odznaczenie z rąk Zarządu WIR otrzymali: Józef Jakóbek, Marian Bochen, Władysław Olejnik oraz Kazimiera Bardzik.


Rady Powiatowe także przyznały swoje odznaczenia tym, którzy w ramach powiatu wyróżnili się działaniami na rzecz wspierania rolnictwa. Tytuł Honorowy Członek Rady Powiatowej Powiatu Kaliskiego nadano Tomaszowi Busza i Jackowi Bartczakowi. Rada Powiatowa w Kępnie odznaczenie przyznała Dominkowi Wardędze oraz Stanisławowi Niechciałowi. Tytuł Honorowego Członka Rady Powiatowej w Krotoszynie otrzymał Grzegorz Okupnik. Z powiatu ostrowskiego wyróżniono Jana Chlastę, Pawła Matyśkiewicza oraz Piotra Walkowskiego, a z ostrzeszowskiego Roberta Pustkowskiego, natomiast Rada Powiatowa w Pleszewie wyróżniła Ignacego Maciaszyka, Stanisława Pietrzaka oraz Joanne Matłokę - Janowską.


Z okazji Jubileuszu wydany został także pamiątkowy medal dwudziestolecia WIR, który Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej wręczył delegatom poszczególnych rad powiatowych oraz zaproszonym gościom.

Powrót