01-09-2016 r.

WIR zaniepokojona ekspansją ASF do centrum kraju

W związku z niepokojącymi informacjami o pojawieniu się ognisk ASF w województwie mazowieckim, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski wystosował pismo do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.
Oto pełna treść listu:

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej z uwagą śledzi niepokojące informacje o rozprzestrzenianiu się ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) poza województwa wschodniej Polski. Nasze zaniepokojenie wynika z faktu, że Wielkopolska jest rejonem, z którego pochodzi ponad 35% krajowej produkcji trzody chlewnej. Ponadto na terenie naszego województwa funkcjonują liczne gospodarstwa hodowli zarodowej, m.in. Zakład Doświadczalny IZ w Pawłowicach czy OHZ Garzyn. Produkcja polowa wielu gospodarstw nastawiona jest na uprawę roślin paszowych dla potrzeb sektora hodowlanego.
W obliczu tak poważnego zagrożenia dla całego wielkopolskiego rolnictwa apelujemy do Pana Ministra o jeszcze bardziej energiczne zaangażowanie wszystkich służb dla powstrzymania ekspansji wirusa w kierunku zachodnim. Zwracamy uwagę na konieczność prowadzenia wśród rolników całego kraju intensywnej akcji informującej o zasadach bioasekuracji, zwiększając jednocześnie nasilenie kontroli, szczególnie w zakresie przemieszczania zwierząt zarówno żywych, jak i padłych.
Wielkopolska Izba Rolnicza nie pozostaje bierna i prowadzi intensywne działania propagujące zasady przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się ASF poprzez podjęcie współpracy z Powiatowymi Lekarzami Weterynarii w celu zorganizowania spotkań z rolnikami, publikowanie aktualnych informacji na stronie internetowej czy współorganizację konkursu dla hodowców promującego bioasekurację.
Dotarcie ognisk ASF do Wielkopolski skutkowałoby niewyobrażalnymi konsekwencjami nie tylko dla producentów, lecz także dla konsumentów w całej Polsce. Niepewny byłby także los kontraktów eksportowych na rynki zewnętrzne.

Powrót