05-09-2016 r.

Wizyta Delegacji z Białorusi w subregionie konińskim

W dniach 24-29 sierpnia na zaproszenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych Wschodniej Wielkopolski na terenie subregionu konińskiego gościła białoruska delegacja rolników właścicieli gospodarstw agroturystycznych z Wołożyna, Grodna i Brześcia.
Celem wizyty było zapoznanie Gości z wiejską infrastrukturą turystyczną Wielkopolski, oraz wymiana doświadczeń z właścicielami gospodarstw agroturystycznych naszego regionu.


W czwartek Delegacja miała okazję obejrzenia gospodarstwa agroturystycznego państwa Kowalskich w Pyzdrach (laureat konkursu na najlepsze gospodarstwo turystyczne w 2015 r.).
Poznała historię Dworku gen. J.H Dąbrowskiego w Winnej Górze, tradycje budowy „żelaznych domów” w Rudzie Komorskiej, oraz historie osadnictwa olęderskiego z terenu wielkopolski. Przebywała również w gospodarstwach; państwa Fajkowskich w Stawisku, państwa Pankrosów i Chorianów w Powidzu. Organizatorzy na przykładzie jeziora Powidzkiego pokazali jak można zagospodarować tereny, aby zachęcić do spędzenia wypoczynku nad wodą; przystań wodna, molo, plaża, pole namiotowe, camping, parking, ścieżka rowerowa i dla pieszych czy trasa kolejki wąskotorowej.
Na zakończenie dnia w agroturystyce państwa Jarzyńskich w Kochowie Zarząd Stowarzyszenia Gospodarstw Agroturystycznych Wschodniej Wielkopolski wydał na cześć gości uroczysta kolację, w której udział wzięli przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Omówiono dalsze formy współpracy, wymieniono i podzielono się doświadczeniami oraz zapoznano się z rozwojem agroturystyki na Białorusi.


W piątek goście byli w stadninie koni w Mieczownicy a następnie w gospodarstwie państwa Nowaków, które specjalizuje się w organizacji wypoczynku dla rodzin z małymi dziećmi, jest również przykładem gospodarstwem przygotowanego do przyjmowania osób niepełnosprawnych. Natomiast w gospodarstwie agroturystycznym „Przy Źródełku” państwa Szymczaków Prezes WIR wydał uroczysty obiad, na który zaproszeni zostali również przedstawiciele władz administracji; wice starostowie z obwodu Wołożyńskiego i Dziatlawy, a ze strony polskiej wójtowie z gmin współpracujących z Białorusią. W obiedzie uczestniczyła również Delegacja administracji Państwowych gospodarstwa rolnych „Perszai – 2014”.Wielkpolską Izbę Rolniczą reprezentowali; członek Zarządu WIR p. Jolanta Nawrocka oraz przewodniczący Rad Powiatowych z rejonu wschodniej wielkopolski. W spotkaniu wziął również udział pan Zenon Siewiński prezes Regionalnego Towarzystwa Melioracyjnego, który posiada bogate doświadczenia we współpracy z organizacjami pozarządowymi w krajach byłych republik radzieckich. Podczas obiadu wymieniono poglądy na temat możliwości współpracy oraz uzgodniono konieczność dalszych rozmów pozwalających na szerszą wymianę doświadczeń międzynarodowych między organizacjami Polski i Białorusi. Tego samego dnia odbyła się kolacja z udziałem radcy, kierownika wydziału konsularnego Ambasady Republiki w RP panem Valerym Tsynkievichem w Polsce oraz Starosty Konińskiego Stanisława Bielika gdzie kontynuowano rozmowy o dalszej współpracy.


W sobotę Delegacja gościła w gospodarstwach Agroturystycznych państwa Męczekalskich w Przedczu, państwa Żuków w Tarnówce a także państwa Gwieździńskich z Grzegorzewie. Zwiedzili również gospodarstwo rolne o profilu produkcji mlecznej państwa Kowalskich z Kłodawy.
W niedzielę goście zwiedzili Sanktuarium i dom rodzinny Świętej Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich oraz wzięli udział w uroczystościach z okazji 111 rocznicy urodzin świętej. Obejrzeli infrastrukturę Uniejowa oraz zaporę i elektrownie wodną w Jeziorsku. Gościli w gospodarstwie agroturystycznym państwa Pawlaków w Bądkowie i Centrum Edukacji Ekologicznej Państwa Janików w Dąbrowie. Obejrzeli zakład produkcji Karet i Powozów wykorzystywanych w agroturystyce z Kalisza. Delegacja wzięła również udział w Dożynkach wojewódzkich w Liskowie gdzie zapoznała się z polskimi obrzędami święta Plonów.
W podsumowaniu wizyty wszystkie strony uznały konieczność kontynuowania współpracy i wyraziły chęć organizacji kolejnych wizyt w obu krajach.

W podsumowaniu wizyty wszystkie strony uznały konieczność kontynuowania współpracy i wyraziły chęć organizacji kolejnych wizyt w obu krajach.

Galeria

Opracowała Beata Włodarczyk

Powrót