06-09-2016 r.

Delegacja z Wielkopolski na Dożynkach Jasnogórskich

Delegacja samorządu rolniczego z powiatu szamotulskiego i międzychodzkiego pod nieobecność Andrzeja Frąckowiaka Delegata do KRIR pod przewodnictwem Pawła Zagórskiego Delegata do WZ wraz z Honorowym Prezesem Józefem Waligórą oraz z pocztem sztandarowym Wielkopolskiej Izby Rolniczej, uczestniczyła w mszy świętej z błogosławieństwem wieńców żniwnych, którą koncelebrował Prymas Polski abp Wojciech Polak.


Na początku Święta Dziękczynienia za plony głos zabrał Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W swoim wystąpieniu odniósł się do zmian jakie nastąpiły na polskiej wsi i jakie w najbliższym czasie nastąpią, zapewniając rolników, że cała Rada Ministrów jako priorytet traktuje rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, a tak wysoka ranga rolnictwa w całej gospodarce narodowej znajduje odbicie w Planie Odpowiedzialnego Rozwoju, który wkrótce zostanie przyjęty przez rząd. Specjalne podziękowania Minister kierował do kobiet wiejskich: „Dziękuję wspaniałym kobietom wiejskim, które dzielą trud gospodarowania, wytwarzania żywności oraz jakże troskliwie dbają o utrzymanie domu i rodziny.”

Zdjęcie MRIRW

Prezydent RP Andrzej Duda uczestniczący w Jasnogórskich Dożynkach powiedział: „Chciałbym, by to rodzinne gospodarstwo rolne było oczkiem w głowie obecnej polskiej władzy, i polskiego rządu, i parlamentu, a także i mnie, prezydenta RP”. W swoim wystąpieniu Prezydent podziękował: „za to kim i jacy jesteście, że jesteście tymi, którzy przechowuję przez dziesięciolecia, przez stulecia w swoich rodzinach naszą polską tradycję, że wychowujecie dzieci w naszej wierze katolickiej, że wychowujecie je właśnie w naszej tradycji, w naszej kulturze.”

Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych podkreślił w swoim wystąpieniu jak trudna i uzależniona od wielu czynników jest praca na roli. Wyniki tej pracy powinny zapewnić rolnikom godne życie, rozwój i perspektywy dla następców.


Prymas Polski w homilii przestrzegał i upominał rolników: „Odczuwany głód ziemi i działania wolnego rynku oraz rosnące tempo konkurencji sprawiają, że niektórzy wręcz popadają w chorobliwą pogoń za ziemią, byle tylko mieć jej coraz więcej, za środkami produkcji, za tym wszystkim, co pozwoli przetrwać w tym szaleńczym wirze rynkowej konkurencji. Sama praca dominuje wtedy nad relacjami, nad miłością i troską o rodzinę, nad życiem, tym co jest i powinno być na pierwszym miejscu.”

Zdjęcie KRIR

Podczas Eucharystii zostały złożone przez przedstawicieli instytucji rolniczych dary ołtarza, w tym przygotowane przez samorząd rolniczy kosze pełne owoców, warzyw, a także chleb wypieczony z mąki pochodzącej z tegorocznych plonów. Wiktor Szmulewicz Prezes KRIR wręczył ornat z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Barbara Idczak
Biuro WIR

Powrót