07-09-2016 r.

Projektowane stawki dopłat do materiału siewnego

Projekt rozporządzenia w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2016 przewiduje następujące dopłaty:

Źródło: RCL
Paweł Dopierała

Powrót