26-09-2016 r.

Uwaga uczestnicy systemu dla małych gospodarstw,
którzy powiększyli gospodarstwo w 2016 r.!

Tylko do 30 września br. biura powiatowe ARiMR przyjmą oświadczenia o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw. Jeśli rolnik, który w roku 2015 został objęty systemem dla małych gospodarstw i w roku 2016 powiększył areał lub liczbę zwierząt, powinien sprawdzić, czy kwota należnych mu płatności nie przekroczy 1250 Euro. Jeśli gospodarstwo lub liczba zwierząt w 2016 roku uległa zwiększeniu, a rolnik do końca września nie złoży oświadczenia o wystąpieniu z systemu - otrzyma tylko należną mu kwotę wynikającą z systemu (równowartość 1250 Euro).

Oświadczenie o wystąpieniu z systemu oznaczone symbolem W -4.01 można pobrać na stronie internetowej ARiMR w zakładce: Wykaz załączników do wniosku o płatności obszarowe na rok 2016, w biurach powiatowych ARiMR lub poniżej.

Wniosek (*.pdf)

Na podstawie infolinii ARiMR.
(-) Elżbieta Bryl

Powrót