28-09-2016 r.

Konferencja poświęcona profesorowi Tadeuszowi Konopińskiemu


Nauka dla praktyki te słowa profesora Tadeusza Konopińskiego stały się myślą przewodnią konferencji historycznej zorganizowanej przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, a poświęconej właśnie osobie Profesora i jego bogatemu dorobkowi zawodowemu. Profesor Tadeusz Konopiński był wieloletnim pracownikiem Wielkopolskiej Izby Rolniczej, a latach 1921 – 1939 pełnił funkcje jej Dyrektora.

Konferencje odbyła się 27 września w miejscowości Panienka w Gminie Jarczewo. Spotkanie poprzedziła msza święta w intencji Profesora w Kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus w Panience. Następnie w blisko 130 osób zebrało się w miejscowej sali wiejskiej, gdzie przez wiele godzin rozmawiano o zasługach Profesora dla budowania samorządu rolniczego w Polsce. Profesor Konopiński był tytanem pracy, wychowany na tradycjach pracy organicznej, przez całe swoje życie był inicjatorem i propagatorem wielu działań. W każdym miejscu i w każdych warunkach tworzył, budował od podstaw bądź udoskonalał zastany stan rzeczy – mówił na konferencji jej główny organizator Prezes WIR Piotr Walkowski. O dokonaniach Profesora wykraczających daleko poza Wielkopolskę oraz ideach, którymi kierował się w życiu zawodowym, mówił w swojej prelekcji Piotr Filipowicz Dyrektor Zespołu Szkół w Bronikowie oraz Wiceprezes Fundacji na rzecz Ochrony Zabytków Ziemi Śmigielskiej. O swoich wspomnieniach związanych z Profesorem Konopińskim opowiedział Jan Sarnowski emerytowany Wójt Baranowa, którego ojciec pracował w przedwojennej Wielkopolskiej Izbie Rolniczej, a on sam miał okazje kilkakrotnie spotkać się z Profesorem. W konferencji uczestniczyli także goście z Dolnośląskiej Izby Rolniczej, którzy przyjęli poświęcone w trakcie mszy św. znicze. Znicze te zapalone zostaną na grobie Profesora we Wrocławiu, 6 października w 51 rocznicę jego śmierci.

Konferencja poświęcona osobie profesora Tadeusza Konopińskiego zorganizowana została w ramach obchodów 120 lecia izb rolniczych na ziemiach polskich. Współorganizatorami spotkania byli Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo Dariusz Strugała oraz Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Jarczewo Roman Skrzypczak, a także Przewodniczący RP WIR w Jarocinie Marcin Krawczyk. Patronat honorowy na tym wydarzeniem objęli: Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Dolnośląska Izba Rolnicza oraz Redaktor Naczelny Przeglądu Hodowlanego.


Życiorys profesora Tadeusza Konopińskiego (*.pdf) Galeria

Powrót