03-10-2016 r.

Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, iż w ramach programów wieloletnich, realizowanych przez instytuty naukowe powstała Platforma Sygnalizacji Agrofagów (www.agrofagi.com.pl), prowadzona przez Instytut Ochrony Roślin – PIB we współpracy z Instytutem Ogrodnictwa oraz Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB. Za jej pośrednictwem będą upowszechniane informacje dotyczące ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin oraz zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin, w szczególności takie jak:

Dzięki nowo powstałej Platformie Sygnalizacji Agrofagów będzie również możliwe publiczne udostępnianie wyników monitorowania organizmów szkodliwych. Jesienią bieżącego roku na terenie całego kraju planowane jest uruchomienie monitorowania i sygnalizacji agrofagów w pszenicy ozimej i rzepaku ozimym. W uprawie pszenicy ozimej będą monitorowane: mączniak prawdziwy, septorioza paskowana, mszyca czeremchowo-zbożowa. W rzepaku ozimym zaś: sucha zgnilizna kapustnych, śmietka kapuściana, pchełki ziemne. Osoby zainteresowane wprowadzaniem wyników obserwacji własnych na ww. plantacjach, prowadzonych we własnych gospodarstwach rolnych mogą uzyskać dostęp do aplikacji i mieć możliwość zamieszczania szczegółowych informacji. Bliższe dane na temat internetowego systemu sygnalizacji agrofagów można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Instytutem Ochrony Roślin PIB (tel. /61/864 90 75), jak również odwiedzając stronę www.agrofagi.com.pl.

BW WIR

Powrót