05-10-2016 r.

Wyższa kwota zarobków rolników bez konieczności rezygnacji z KRUS

Trwają prace nad poselskim projektem zmiany przepisów w KRUS, według których rolnik będzie mógł "dorobić" do wysokości minimalnego wynagrodzenia bez konieczności rezygnacji z ubezpieczenia w KRUS. Dotyczy to zarabiania na podstawie umów innych niż umowa o pracę. Obecnie kwota dodatkowego zarobku wynosi połowę minimalnego wynagrodzenia. Projekt ten reguluje także stosunki pracy w KRUS. Według projektu "Prezes Kasy powołuje i odwołuje kierowników komórek organizacyjnych i ich zastępców w centrali, oddziałach regionalnych i placówkach terenowych oraz dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców, kierowników placówek terenowych i ich zastępców, a pozostałych zatrudnia na podstawie umowy o pracę". Kolejną zmianą jest możliwość lokowania przez KRUS wolnych środków funduszu administracyjnego. Komisje zajęły się także projektem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym, który dotyczy wieku emerytalnego. Chodzi o wydłużenie okresu przechodzenia na emeryturę przez rolników na dotychczasowych zasadach do końca 2020 roku, a nie tylko do końca 2017, jak jest obecnie. Warunkiem byłoby posiadanie 30 okresów składkowych w KRUS.

Źródło: money.pl
Opracowanie: Paweł Dopierała

Powrót