06-10-2016 r.

VI Walne Zgromadzenie WIR

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej odbyło się w dniu 4 października bieżącego roku w sali Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Przewodniczącym obrad WZ został wybrany Jerzy Kostrzewa – członek Zarząd WIR a zarazem przewodniczący Rady Powiatowej WIR Grodzisku, a sekretarzem Zbigniew Stajkowski – Członek Zarządu WIR i przewodniczący Rady Powiatowej WIR w Gnieźnie.


W pierwszej części spotkania odbyła się debata pt. „Wielkopolski alert w sprawie ASF”. W drugiej części spotkania Walne Zgromadzenie przyjęło stanowiska w sprawie aktualnej sytuacji na rynkach rolnych oraz w sprawie zagrożeń dla wielkopolskiego rolnictwa, jakie niesie wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz kilkanaście wniosków między innymi:

WIR

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie zagrożeń dla wielkopolskiego rolnictwa, jakie niesie wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej w sprawie aktualnej sytuacji na rynkach rolnych

Powrót