07-10-2016 r.

BHP – najczęstsze przyczyny wypadków podczas pracy rolniczej

W skali kraju liczba wypadków rolników podczas wykonywania prac w polu i w obrębie gospodarstwa utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie, wynoszącym kilkanaście tysięcy rocznie. Dzięki prowadzonym regularnie pracom prewencyjnym przez różne instytucje działające w obszarze rolnictwa, ich liczba szczęśliwie zmniejsza się z roku na rok. Potrzeba poruszania tego problemu jest jednak nadal wysoka. Poniżej przedstawiamy Państwu najczęstsze przyczyny wypadków celem przypomnienia i wzbudzenia większej ostrożności.

Wypadki w gospodarstwach powstają najczęściej w następujących okolicznościach:

Najczęstszą przyczyną wypadku jest:

Inną, rzadziej spotykaną grupą wypadków są zdarzenia powstałe na skutek wadliwej instalacji elektrycznej w gospodarstwach. W większości przypadków takie zdarzenia kończą się śmiercią poszkodowanego. Wysoce zalecane jest regularnie wykonywanie przeglądów instalacji elektrycznej w swoich gospodarstwach (minimum co 5 lat), sprawdzanie przed sezonem izolacji i uziemienia w przewodach. Niezwykle istotne jest również pamiętanie o zachowywaniu wysokości roboczej maszyn, podanej zawsze w instrukcji obsługi. Na terenie województwa wielkopolskiego zdarzają się wypadki powstałe na wskutek styku maszyny z liniami średniego napięcia, które kończą się śmiercią ludzi na wskutek porażenia prądem.

Wszyscy w takim samym stopniu zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP. Wypadki zdarzają się w każdej grupie wiekowej oraz w gospodarstwach o różnej wielkości i różnym profilu działalności. Stosowanie nowoczesnych technologii nie daje żadnej gwarancji uniknięcia wypadku. Przykre zdarzenia mają miejsce zarówno w gospodarstwach niedoinwestowanych, jak również i w takich, gdzie występują nowoczesne maszyny i urządzenia. Zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku przez rolników jest absolutną podstawą uniknięcia wypadku.

BW WIR

Powrót