08-10-2016 r.

Uroczysta inauguracja roku akademickiego na
Uniwersytecie przyrodniczym w Poznaniu

W piątek 7 października br. Prezes Piotr Walkowski wziął udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, którą tradycyjnie poprzedziła msza święta, odprawiona w kościele pw. św. Jana Vianneya na poznańskim Sołaczu.

Uroczystość rozpoczął ustępujący Rektor prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, który następnie przekazał prowadzenie nowemu Rektorowi prof. dr hab. Janowi Pikulowi.


Prezes WIR podziękował ustępującemu Rektorowi za owocną współpracę w ciągu dwóch minionych kadencji, a nowemu Rektorowi życzył sukcesów i dalszego rozwoju tak ważnej dla naszego rejonu i zawodu rolniczego Uczelni, jaką jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Prezes WIR przekazał także życzenia wszelkiej pomyślności dla całej społeczności akademickiej.

Uchwałą Zarządu WIR ustępujący Rektor UP w Poznaniu prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak został uhonorowany najwyższym odznaczeniem Wielkopolskiej Izby Rolniczej, tj. Medalionem im. Dr Aleksandra Hrabiego Szembeka za Działalność Na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wielkopolskiej. Medalion zostanie wręczony Panu Profesorowi podczas uroczystej Gali wieńczącej Rok Jubileuszu WIR, która odbędzie się 14 grudnia br.

Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak jest absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu, z którą od 40 lat związane jest jego życie zawodowe. W 1981 roku na macierzystej uczelni obronił pracę doktorską pt. „Zastosowanie protektantów przeciw fitotoksycznemu działaniu herbicydów na rośliny zbożowe”, uzyskując tytuł doktora nauk rolniczych. Sześć lat później, w roku 1987 zdobył stopień doktora habilitowanego, a następnie w roku 1993 tytuł profesora.

Prof. Grzegorz Skrzypczak jest autorytetem w kraju w dziedzinie Herbologii oraz propagatorem wiedzy w zakresie swej specjalizacji. Wyniki pracy naukowej i badawczej Profesora zostały opublikowane w licznych czasopismach krajowych i międzynarodowych. Jest on również autorem, współautorem i redaktorem książek, oraz podręczników, takich jak: „Poradnik rolniczy”, „Słownik agro-bio-techniczny”, „Podręczny katalog herbicydów”, „Podręczny atlas chwastów”, „96 pytań o uprawie kukurydzy”, „Herbicydy”, „Ochrona Środowiska” oraz rozdziału pt. „Integrowana Ochrona Roślin”.

Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak od wielu lat aktywnie angażuje się w życie Uniwersytetu Przyrodniczego, podejmując wraz z biegiem lat coraz bardziej odpowiedzialne i wymagające coraz większej wiedzy i doświadczenia funkcje. Do najważniejszych z nich należy funkcja:

Do głównych zasług Profesora, w okresie pełnionych przez niego funkcji na Uniwersytecie Przyrodniczym należą:

Ważniejsze funkcje Profesora poza uczelnią są następujące:

Jako Przewodniczący Sądu Konkursowego „Złoty Medal” MTP POLAGRA FARM, „Złoty Medal” MTP POLAGRA AGRO-PREMIERY „Złoty medal” MTP Targów Ogrodniczych GARDENIA „Złoty Medal” MTP Targów EKO-LAS oraz Kapituły Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku przyczynił się do rozwoju i promocji gospodarki naszego regionu.

Współpraca Wielkopolskiej Izby Rolniczej z panem Profesorem Grzegorzem Skrzypczakiem od wielu lat układa się wzorowo. Samorząd rolniczy województwa wielkopolskiego pragnie docenić otwartość Profesora na wszelkie formy kooperacji, za podejmowanie wielu aktywnych działań na rzecz transferu wiedzy między nauką a praktyką oraz za promocję wielkopolskiego rolnictwa w kraju i na świecie.

Powrót