08-10-2016 r.

Pamięci profesora Tadeusza Konopińskiego

6 października minęła 51. rocznica śmierci profesora Tadeusza Konopińskiego – naczelnika Wydziału Hodowli Zwierząt Wielkopolskiej Izby Rolniczej w latach 1921-1939 i dyrektora Izby w latach 1930-1933. Na wrocławskim cmentarzu przy ul. Bujwida zebrali się przedstawiciele Wielkopolskiej i Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, by wspólnie złożyć kwiaty na grobie Profesora.


Wielkopolską Izbę Rolniczą reprezentował Prezes Piotr Walkowski, który wraz z Prezesem Dolnośląskiej Izby Rolniczej Leszkiem Gralą zapalił na grobie Profesora znicze poświęcone w trakcie mszy świętej odprawionej w Kościele w Panience 27 września br. Msza św. poprzedzała konferencję poświęconą osobie Profesora Konopińskiego.

Hołd Profesorowi oddali także: Ryszard Borys Wiceprezes DIR, Członkowie Zarządu: Franciszek Baranowski, Tadeusz Mochalski oraz Urszula Solińska-Marek Dyrektor Biura DIR a z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: dr hab. inż. Bogdan Stępień, prof. nadzw. Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego oraz dr hab. Adam Roman, prof. nadzw Dziekan Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt.


Następnie odbyło się spotkanie w gmachu wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego dotyczące współpracy obu izb oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Profesor Tadeusz Konopiński w 1945 r. był jednym z założycieli Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziału Rolnego na tworzącym się wówczas Uniwersytecie i Politechnice we Wrocławiu. W 1946 r. powołany został na stanowisko profesora oraz kierownika Katedry Szczegółowej Hodowli i Żywienia Zwierząt. Po wyodrębnieniu Wyższej Szkoły Rolniczej w 1951 r. pełnił funkcję dziekana Wydziału Zootechnicznego. Dla upamiętnienia zasług Profesora jedna z sal seminaryjnych w gmachu głównym Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Norwida 25/27 nazwana została jego imieniem.

Powrót