11-10-2016 r.

„Konkurs orki zaprzęgiem konnym” Piękocin 2016

Dnia 8 października 2016 we wsi Piękocin powiat milicki odbyła się VIII edycja „Międzywojewódzkiego konkursu orki zaprzęgiem konnym” oraz XI edycja „Święta ziemniaka” połączona z konkursem kulinarnym. W konkursie orki uczestniczyło 10 zaprzęgów konnych w tym jedna kobieta po 5 z województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego, a w konkursie kulinarnym 15 pań.

Organizatorzy to:

Rada Powiatowa Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Miliczu, Wielkopolska Izba Rolnicza, Rada Sołecka wsi Piękocin oraz „Koło Gospodyń Wiejskich w Piękocinie”.

O godzinie 14.30 przewodniczący komisji konkursowej Pan Zdzisław Kanas jednocześnie przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Miliczu wspólnie z prezesem WIR w Poznaniu Panem Piotrem Walkowskim oraz z delegatem do KRIR w Warszawie Panem Henrykiem Kowalikem rozpoczęli konkurs od losowania stanowisk. Do konkursu przygotowano 11 stanowisk ponieważ jedno pozostało w rezerwie gdyby wydarzyła się nadzwyczajna potrzeba.

Konkurs polegał na przejechaniu dwóch nawrotów na wcześniej przygotowanym zagonie pługiem jednoskibowym, tak zwanym nurkiem. Komisja oceniała – jakość wykonanej orki, za co można zdobyć maksymalnie 60 punktów – szybkość wykonanej orki, za co można uzyskać maksymalnie 20 punktów oraz wygląd konia i oracza czyli estetyka zaprzęgu, gdzie można było zdobyć maksymalnie 20 punktów.

Po zakończonym konkursie i podliczeniu punków okazało się, że po raz pierwszy zwycięzcą został przedstawiciel Wielkopolski Pan Józef Rękosiewicz ze Sulmierzyc powiat krotoszyński. Drugie miejsce w konkursie zdobył ubiegłoroczny zwycięzca Pan Jan Gyglewicz z Godnowej powiat milicki, a trzeci jedyna kobieta startująca w konkursie Pani Ewa Olszewska. Tak jak to było praktykowane, w latach ubiegłych, każdy uczestnik konkursu otrzymał ceną nagrodę, nagrody nie były rozdzielane przez organizatorów uczestnikowi, tylko każdy wybierał sobie to co mu było dla niego najbardziej potrzebne, jako pierwszy stanął przed nagrodami zwycięzca. Wybrał sobie spawarkę inwerterową, otrzymał również dyplom za zajęcie I miejsca oraz pamiątkowy puchar.

Sześć nagród ufundowała Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu, a cztery Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu. Pan Ryszard Borys wiceprezes DIR we Wrocławiu ufundował dla laureatów 3 puchary, a Pan Stanisław Kuśnierz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Miliczu puchar wyróżnienie, wręczył go Panu Mieczysławowi Pawlakowi miejscowemu oraczowi, któremu koń „zastrajkował” i zajął IX miejsce, Pan Zdzisław Kanas przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Miliczu swój puchar wręczył Panu Janowi Gryglewiczowi za użyczanie konia do orki wielu uczestnikom konkursu.

Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu Pan Piotr Walkowski swój puchar wręczy Panu Stanisławowi Kuśnierzowi za całokształt pracy w przygotowaniu już VIII edycji konkursu orki zaprzęgiem konnym.

Po zakończonym konkursie orki komisja w składzie Pan Jarosław Milian, Pani Elżbieta Czeronogóra oraz Pani Renata Chołodecka delegatka DIR z Milicza oceniła potrawy przygotowane przez uczestniczki konkursu kulinarnego. W konkursie kulinarnym startowało 15 pań, wszystkie Panie otrzymały cenne nagrody ufundowane przez Dolnośląską Izbę Rolniczą we Wrocławiu, a wręczyli je Panowie Ryszard Borys, Henryk Kowalik oraz Pan Zdzisław Kanas

Zwyciężczynią konkursie kulinarnym za najciekawsze danie z ziemniaka 2016 została Pani Halina Kozołup przed Marzeną Szybkowską oraz szefową Koła Gospodyń Wiejskich w Piękocinie Panią Wiolettą Pruchnik

W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście:

  1. Pan Piotr Walkowski Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu.
  2. Pan Ryszard Borys Wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu.
  3. Pan Henryk Kowalik Delegat do KRIR w Warszawie
  4. Pan Piotr Lech Burmistrz Gminy Milicz
  5. Pani Halina Smolińska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Miliczu
  6. Pan Stanisław Kuśnierz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Miliczu Kierownik Biura Terenowego DIR w Miliczu
  7. Pan Zdzisław Kanas Przewodniczący Rady Powiatowej DIR w Miliczu
  8. Pan Łukasz Rojda Przewodniczący WIR w Rawiczu
  9. Pan Jarosław Milian Prezes OSiR w Miliczu
  10. Janusz Łabuda Nadleśniczy Nadleśnictwa Milicz

Pomimo nienajładniejszej pogody konkursom przyglądała się tłumnie przybyła publiczność, dla której organizatorzy jak przystało na święto ziemniaka przygotowali smaczną karoflankę oraz zupę rybną podawaną z kuchni polowej.

Nad całością czuwał kierownik Biura Terenowego Dolnośląskiej Izby Rolniczej w Miliczu Stanisław Kuśnierz.

Stanisław Kuśnierz

Powrót