17-10-2016 r.

Grupa Wyszehradzka nie chce umów CETA i TTIP

W dniach 28-30 września br. w miejscowości Modre w Republice Słowackiej spotkali się przedstawicie Izb Rolniczych Grupy Wyszehradzkiej tj: Republiki Czeskiej (AKČR), Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR), Węgierskiej Izby Rolniczej (NAK), oraz Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej (SPPK). Przedstawiciele Izb Rolniczych grupy nalegają, aby w kwestii porozumień handlowych CETA i TTIP sektor rolno-spożywczy został wykluczony z negocjacji ww umów. W krajach UE wymaganą są wyższe standardy produkcji pasz, żywienia zwierząt, stosowania środków ochrony roślin czy w kwestii żywności genetycznie modyfikowanej. Spotkanie zaowocowało wypucowaniem wspólnego komunikatu, jako głosu rolników państw Grupy Wyszehradzkiej.

WIR

Wspólny komunikat (*.pdf)
Powrót