17-10-2016 r.

Akcja liczenia dzików w Wielkopolsce

Dzik

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na terenie działania Regionalnej Dyrekcji LP w Poznaniu w dniach 21-22 października br. odbędzie się inwentaryzacja dzików. Zostanie ona przeprowadzona metodą pędzeń próbnych na losowo wybranych powierzchniach obejmujących około 10% obszaru nadleśnictw. Inwentaryzację przeprowadzą grupy osób złożone z przedstawicieli nadleśnictw, kół łowieckich, urzędów gmin, starostw czy straży pożarnych. Udział w liczeniu mogą wziąć także rolnicy np. w charakterze obserwatorów. Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do lokalnych nadleśnictw.

Jak informują służby leśne, obszary pędzeń nie będą obejmować pól uprawnych, należy się jednak liczyć z tym, że przepędzane dziki będą szukać schronienia przede wszystkim na niezebranych jeszcze plantacjach kukurydzy, co zapewne pociągnie za sobą wzrost strat powodowanych przez te zwierzęta.

Inwentaryzacja dzików wynika z pilnej potrzeby zaktualizowania planów odstrzału dla ustabilizowania ich populacji w sytuacji zagrożenia rozprzestrzenianiem się przenoszonego przez dziki wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF).


Kornel Pabiszczak

Powrót