24-10-2016 r.

Spotkanie na Spławiu


W dniu 20.10.2016r. Prezes Piotr Walkowski wziął udział w podsumowaniu organizacji Dożynek Miejskich w Poznaniu. Uroczystość odbyła się w siedzibie Kółka Rolniczego Poznań-Spławie. Spotkanie było doskonałą sposobnością do podziękowania za organizację rolniczego święta, jakim są Dożynki, w centrum dużego Poznania oraz wyróżnienia osób, które od lat angażują się w sprawy poznańskiego rolnictwa.


Z tej okazji medale XX-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z rąk Prezesa Piotra Walkowskiego odebrały następującym osoby:

- Jędrzej Solarski – Zastępca Prezydenta Miasta Poznania.
Nadzoruje funkcjonowanie Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa. Dzięki niemu sprawy rolnictwa w tam specyficznym obszarze, jakim jest miasto Poznań traktowane są z należytą uwagą.

- Jan Marek Stachowiak – Wieloletni Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, po reorganizacji – Zastępca Dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.
Od lat blisko współpracuje z poznańskim środowiskiem rolniczym i skutecznie je integruje. Zaangażowany m.in. w sprawy melioracji, statystyki rolniczej, organizacji dożynek, czy wyborów do Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

- Sylwester Pawałowski – Prezes Kółka Rolniczego Poznań-Spławie, Prezes Miejskiego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Poznaniu.
Zawsze pełen inicjatyw i chęci działania. Dzięki niemu poznańskie środowisko rolnicze jest silnie skonsolidowane, co daje nadzieję na kontynuację ruchu kółkowego. Czynnie współpracuje z Wielkopolską Izbą Rolniczą. Pełnił funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej i współpracuje przy organizacji wyborów w mieście Poznaniu.

- Czesław Dudziński – Skarbnik Kółka Rolniczego Poznań-Spławie.
Niekwestionowany autorytet i ikona Kółka Rolniczego Poznań-Spławie. Nie spoglądając w swą metrykę, wciąż jest zaangażowany w sprawy Kółka, od lat pełniąc funkcję skarbnika.

- Aniela Lisiecka – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Spławiu.
Przypadający w tym roku jubileusz 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich skłania do docenienia roli Koła Spławskiego w integracji kobiet, które zwykle pozostając w cieniu swych mężów ofiarnie czuwają nad ogniskiem domowym, będąc jednocześnie zaangażowanymi w liczne prace gospodarskie.


Biuro WIR, Poznań

Powrót