25-10-2016 r.

Spotkanie sołtysów w Tarnówce

22 października 2016 r. w Tarnówce w powiecie złotowskim odbyła się konferencja pt. „Sołtys liderem unowocześnienia wielkopolskiej wsi”. Konferencja zorganizowana został przez Piotra Walkowskiego – Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Krzysztofa Grabowskiego – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Barbarę Czachurę – Panią Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego i Jacka Mościckiego – Wójta Gminy Tarnówka.

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Pana Jacka Mościckiego, który przybliżył zebranym zarówno gminę, jak i projekty zrealizowane i planowane na terenie gminy oraz działające na terenie gminy organizacje – stowarzyszenia wspierające rozwój gminy. Następnie głos zabrali: Starosta Złotowski Ryszard Goławski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski.

W dalszej części konferencji wręczono odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa”. Otrzymali je: Stanisław Boruń z miejscowości Radawnica gm. Złotów, Tomasz Maciej Wrzeszcz z miejscowości Okonek oraz Pan Mirosław Marciniec z miejscowości Czernice gm. Zakrzewo. Wręczono także okolicznościowe medaliony 20-lecia Samorządu Rolniczego w podziękowaniu za wieloletnie zaangażowanie i osobisty wkład w pracę na rzecz wielkopolskich rolników. Wyróżnienie to odebrali: Ryszard Goławski – Starosta Złotowski, Daniel Sztych – Wicestarosta Złotowski, Jacek Mościcki – Wójt Gminy Tarnówka, Małgorzata Sameć – Burmistrz Miasta i Gminy Okonek, Stefan Kitela – Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka, Henryk Dobrosielski – Wójt Gminy Zakrzewo, Piotr Lach – Wójt Gminy Złotów, Anna Wiśniewska – KGW Osówka i Krystyna Ławecka – KGW Tarnówka.


Prezentację nt. historii Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz jej dokonań w trakcie jej 20-lecia istnienia przedstawił Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski.


Stan wdrażania PROW 2014-2020 w Wielkopolsce i możliwości pozyskania środków finansowych na realizacje zadań publicznych w sołectwie, gminie i powiecie omówił Dominik Bekasiak – Kierownik Oddziału Odnowy Wsi Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, zaś aktualne działania w ramach strategii rozwoju lokalnego PROW 2014-2020 przedstawiła Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu PROW. Przykłady zrealizowanych projektów – strategii sołeckich przedstawił Dyrektor LGD „ Krajna Złotowska” – Marek Romaniec.

Następnie przedstawiono dobre praktyki działań wielkopolskich sołtysów - projekty zrealizowane z programu Wielkopolska Odnowa Wsi – konkursów „Pięknieje wielkopolska wieś”, „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” i „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”. W ramach programu „Wielkopolska odnowa wsi” w konkursie „Pięknieje wielkopolska wieś” – projekt realizowany we wsi Piecewo przedstawiła Angelika Głyżewska, projekty ze wsi Plecemin, gdzie zrealizowano dwa projekty (z tego z jeden z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Wielkopolska Wiara 2016) dla Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Plecemin przedstawił Dariusz Kowalski oraz projekt zrealizowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach konkursu Wielkopolska Wiara przedstawiła Honorata Nowak ze wsi Bartoszkowo.

Omówiono też bieżącą sytuację w rolnictwie, w szczególności zagrożenia i konsekwencje wystąpienia ASF w Polsce. Informację przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii – Marek Winiarski.


Uczestnikom konferencji oraz zaproszonym gościom za przybycie podziękował Przewodniczący Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Złotowie Pan Zygmunt Wiśniewski.

Konferencję ubarwił występ zespołu ludowego z Tarnówki „Tarnowianie”.


Duże uznanie i podziękowanie dla Kół Gospodyń Wiejskich z rejonu gminy Tarnówka za przepyszne ciasta, pierogi i przekąski.

Następne spotkania odbędą się:

Opracowanie: Zbigniew Staszewski, Elwira Pawłowska

LOGA Projektu

Powrót