02-11-2016 r.

Rolniczy handel detaliczny -
- konsultacje społeczne odnośnie maksymalnej ilości zbywanej żywności
oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje o trwających właśnie konsultacjach społecznych w zakresie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania.

W załącznikach do projektu rozporządzenia MRIRW wskazane zostały propozycje konkretnych ilości surowców i produktów możliwych do zbycia w ramach rolniczego handlu detalicznego. Zachęcamy wszystkich rolników do aktywnego udziału w konsultacjach i zgłaszania uwag oraz propozycji zmian do zaproponowanych ilości. Prosimy o kierowanie uwag do biura Wielkopolskiej Izby Rolniczej do dnia 9 listopada b.r.

Projekt przedmiotowego rozporządzenia MRiRW znajdą Państwo w linku zamieszczonym poniżej:

http://legislacja.rcl.gov.pl
Powrót