09-11-2016 r.

Planowana reforma emerytalna a rolnicy

Trwają właśnie prace nad prezydenckim projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Przebieg procesu legislacyjnego, w tym informacja o aktualnej fazie prac oraz tekst przedmiotowego aktu prawnego (druk 62) znajduje się na stronie Sejmu RP, do którego link zamieściliśmy Państwu (tutaj).

Planowane zmiany w znacznym stopniu będą dotyczyły rolników.

Jedna z najważniejszych zamian przyszłej reformy emerytalnej zakłada obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn, należących do obecnego powszechnego systemu emerytalnego, których to wiek emerytalny po wejściu w życie ustawy z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 637) jest w chwili obecnej stopniowo wydłużany, tak aby docelowo wynosił on 67 lat. W przypadku rolników jednak, po zmianach wiek emerytalny zostałby w praktyce podwyższony. Zgodnie z obecnym stanem prawnym rolnicy mogą przechodzić na emeryturę w wieku 55 lat (kobiety) i 60 lat (mężczyźni), o ile przepracowali 30 lat i odprowadzali w tym czasie składki emerytalno-rentowe. To uprawnienie miałyby jednak docelowo przestać obowiązywać.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych po debatach z ekspertami, związkowcami oraz pracodawcami ogłosił wstępną rekomendację, która przewiduje szereg bardzo istotnych zmian w kwestii emerytur w stosunku do obecnie funkcjonującego systemu. Zgodnie z tą rekomendacją wszystkie funkcjonujące w Polsce systemy wypłaty emerytur miałyby być połączone w jeden. Emerytury rolników, służb mundurowych oraz sędziów i prokuratorów byłyby wówczas administrowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według rekomendacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłata emerytur miałaby się w przyszłości opierać na trzech filarach, podanych poniżej:

Opracowała: Anna Czerwińska

Powrót