10-11-2016 r.

Uwaga! Producenci mleka krowiego

Agencja Rynku Rolnego przypomina, iż w związku z wykorzystaniem pełnej puli środków (150 mln EUR) przeznaczonych na ograniczenie produkcji mleka, Komisja Europejska dla wniosków złożonych na II okres ograniczenia określiła współczynnik przydziału, który wynosi 0,12462762.

Ogłoszenie przez Komisję Europejską współczynnika przydziału oznacza jednocześnie, że składanie wniosków na następne okresy ograniczenia nie jest możliwe. Zatem terminy określone w art. 2 RDK (UE) 2016/1612 dla pozostałych okresów ograniczenia, tj.:

nie mają już zastosowania.

Źródło: ARR
Opracowanie: Paweł Dopierała

Powrót