14-11-2016 r.

I Pielgrzymka Sołtysów do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

11 listopada w 98. rocznicę odzyskania niepodległości na zaproszenie JE Biskupa Ordynariusza Diecezji Kaliskiej ks. Edwarda Janiaka odbyła się pierwsza pielgrzymka sołtysów do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu. Pielgrzymka zorganizowana została przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Wielkopolskiego, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego oraz we współpracy z samorządami Wielkopolski Południowej.


Kilkaset sołtysów uczestniczyło w uroczystej Mszy Świętej, którą odprawił i homilię wygłosił biskup kaliski Edward Janiak. Biskup zwracając się do sołtysów wyraził wdzięczność za ich zaangażowanie i pracę na rzecz sołectw. To Wy, Sołtysi macie najlepsze rozpoznanie potrzeb waszych mieszkańców, jesteście tym spoiwem, które integruje waszych mieszkańców. To dzięki wam wielkopolskie wsie pięknieją, nie tylko zewnętrznie, ale przede wszystkim utrzymując swoją tożsamość. To dzięki sołtysom mieszkańcy zabiegają o rozwój infrastruktury publicznej, utrzymują szkoły, świetlice, to wy przeważnie zabiegacie o odbudowę bądź renowację obiektów sakralnych w waszych miejscowościach.


Po komunii św. w kaplicy cudownego obrazu św. Józefa Kaliskiego Biskup w asyście Marszałka Krzysztofa Grabowskiego, prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotra Walkowskiego i Starosty Kaliskiego Krzysztofa Nosala zawierzył Św. Józefowi sołtysów oraz ich rodziny. Pielgrzymkę zakończyła procesja pod pomnik św. Jana Pawła II, gdzie złożono kwiaty i odmówiono modlitwę.


W trakcie mszy czytania i modlitwy odczytywali sołtysi z powiatów Południowej Wielkopolski. Dary ołtarza wręczyła delegacja sołtysów na czele z Tadeuszem Maciejewskim Prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Kaliskiego. W uroczystości wzięły udział także poczty sztandarowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego.


Podziękowania za odprawioną mszę w imieniu zebranych złożył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski i Starosta Kaliski Krzysztof Nosal oraz delegacja sołtysów z powiatu kępińskiego z prezesem Stanisławem Niechciałem.


Na zakończenie wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostali zaproszeni do hali OSIR w Kaliszu na szkolenie pt. ,,Sołtys liderem unowocześniania wielkopolskiej wsi" oraz na spotkanie z ks. biskupem Edwardem Janiakiem.

Powrót