14-11-2016 r.

Konwencja PiS "Zgromadzenie Wsi Polskiej" - priorytetem
jest nowoczesna wieś polska

- Chcemy, by polska wieś miała równe szanse rozwoju - mówiła premier Beata Szydło na Konwencji. Jak dodała, "wieś to nie tylko rolnictwo, ale i szkoła, kultura, infrastruktura czy służba zdrowia, każdego dnia ciężko pracujemy, by wywiązać się z zobowiązań z kampanii wyborczej”. Zdaniem Szydło, "polska wieś jest miejscem, gdzie w szczególny sposób jest pielęgnowana polskość". - Tutaj słowa "Bóg-Honor-Ojczyzna" są ciągle filarami codziennego życia i na każdym kroku to odczuwamy. I każdy, kto zna i rozumie polską wieś wie jak wielki trud każdego dnia podejmujecie, bo nam wszystkie Polakom zapewnić nie tylko dobrobyt, ale także tą gwarancję polskości, o która teraz musimy się coraz bardziej upominać - podkreśliła premier. Mówiła, że dzięki wartością pielęgnowanym na polskiej wsi "Polska będzie silnym, ważnym państwem na mapie Europy i świata".

Propozycje dla rolników

Premier poinformowała, że od 1 stycznia 2017 roku najniższa emerytura na wsi będzie wynosić 1 tys. zł. Jak zapowiadano w programie rolnym PiS 3 proc. środków PKB powinno być przeznaczanych na rolnictwo. Zapowiedziano również powstanie jednej wspólnej agencji rolnej na bazie istniejącej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, części kompetencji placówek zajmujących się doradztwem rolniczym.
Przewidziana jest reforma systemu bezpieczeństwa żywności. Projekt przygotowywany przez resort rolnictwa zakłada, że od 1 stycznia 2018 r. będzie działała w Polsce jedna instytucja sprawująca nadzór nad bezpieczeństwem żywności: Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności.
Politycy PiS zapowiadali wsparcie szkół rolniczych, ochronę rodzinnych gospodarstw rolnych, i ochronę polskiej ziemi. Pod koniec kwietnia weszła w życie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Ustawa ta wstrzymuje sprzedaż państwowych gruntów na 5 lat z wyjątkiem nieruchomości do 2 ha oraz innych przeznaczonych np. na cele nierolne, jak pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe. Ustawa wprowadza też nowe zasady prywatnego obrotu ziemią: może ją kupić tylko rolnik i to tylko w danej gminie.
PiS w kampanii proponowało też system "realnych" rekompensat za szkody spowodowane klęskami żywiołowymi, a także wypłaty za szkody łowieckie. Rząd przyjął pod koniec września projekt przepisów pozwalających m.in. na to, by właściciele nieruchomości mogli domagać się odszkodowania, jeżeli objęcie obwodem łowieckim uniemożliwi, bądź istotnie ograniczy dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości. Będą oni mogli też wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie zakazu polowań na swoim terenie, uzasadniając to swoimi przekonaniami religijnymi i moralnymi.

Źródło: agromoney.pl
Opracowanie: Paweł Dopierała

Powrót