14-11-2016 r.

,,Sołtys liderem unowocześniania Wielkopolskiej
Wsi" – szkolenie w subregionie kaliskim

11 listopada 2016 r. w Kaliszu odbyło się kolejne z cyklu szkoleń pt. „Sołtys liderem unowocześnienia wielkopolskiej wsi”. W szkoleniu organizowanym przez Wielkopolska Izbę Rolniczą przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, Starosty Kaliskiego oraz Stowarzyszenia Sołtysów, udział wzięli sołtysi i członkowie rad sołeckich z Południowej Wielkopolski. Szkolenie dotyczyło realizacji projektów w ramach PROW 2014 -2020 oraz upowszechnienia dobrych praktyk w działaniach wielkopolskich sołtysów.


Spotkanie otworzył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, który wskazał na rolę sołtysów w rozwoju wielkopolskich wsi. Stan wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w Wielkopolsce przedstawiła uczestnikom szkolenia Izabela Mroczek Dyrektor Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. O możliwościach, jakie sołectwom daje program Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 -2020, mówił Dariusz Młynarczyk Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski przedstawił harmonogram działań w ramach PROW 2014-2020, który zatwierdzony został przez Ministerstwo Rolnictwa. Europoseł Andrzej Grzyb natomiast przybliżył ten temat z perspektywy UE, a wiec ośrodka, który decyduje o przyznaniu i sposobie wykorzystania tych środków przez poszczególne kraje członków UE.


O roli sołtysa i zasadach funkcjonowania Funduszu Sołeckiego mówił Jarosław Maciejewski – sekretarz Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Wskazywał na zrealizowane projekty oraz zachęcał sołtysów do sięgania po środki, które pomogą uatrakcyjnić wielkopolską wieś. W trakcie szkolenia swoje działania zaprezentowały także Lokalne Grupy Działania z powiatu kaliskiego: „Długosz Królewski” oraz „LGD 7 Kraina Nocy i Dni”.


Szkolenie poprzedziła I Pielgrzymka Sołtysów Województwa Wielkopolskiego do Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Zaproszenie na pielgrzymkę skierował Biskup Diecezji Kaliskiej Edward Janiak. Po mszy świętej w intencji ojczyzny oraz sołtysów i mieszkańców wsi, uczestnicy pielgrzymki oddali hołd wielkiemu Polakowi Świętemu Janowi Pawłowi II składając kwiaty pod jego pomnikiem na placu Św. Józefa. Następnie Ksiądz Biskup spotkał się z uczestnikami szkolenia. W swoim wystąpieniu odniósł się do tematyki poruszanej w takcie spotkania, podziękował organizatorom za dostrzeżenie niedocenianej roli sołtysa oraz podziękował sołtysom za zaangażowanie z jakim dbają o rozwój swoich sołectw. Ksiądz Biskup zaprosił sołtysów na uroczystości jubileuszu obchodów 25-lecia Diecezji Kaliskiej, które zaplanowano na 3 czerwca przyszłego roku, w 20 rocznicę nawiedzenia diecezji przez Papieża Jana Pawła II. Spotkanie biskupa kaliskiego z wielkopolskimi sołtysami było także okazją do wręczenia odznaki honorowej Zasłużony dla Rolnictwa dla J.E. Edwarda Janiaka biskupa kaliskiego. Odznaczenie nadane zostało przez Ministra Rolnictwa na wniosek Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej.


W dalszej części spotkania wręczono także okolicznościowe medale 20 lecia reaktywacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz podziękowania dla wszystkich, którzy wsparli organizację szkolenia.

LOGA Projektu

Powrót