17-11-2016 r.

Nowelizacja ustawy emerytalnej


W dniu 16 listopada br. Sejm RP uchwalił ustawę obniżającą wiek emerytalny, zarówno osób ubezpieczonych w powszechnym systemie emerytalnym (ZUS), jak i rolników (KRUS). Wiek emerytalny, który będzie obowiązywał w Polsce od 1 października 2017 roku, to 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet.

262 posłów zagłosowało za prezydencką ustawą dot. wieku emerytalnego, przeciw zagłosowało 149 wstrzymało się 19. Wcześniej sejmowa komisja odrzuciła poprawkę opozycji, która zakładała możliwość przechodzenia na emeryturę ze względu na staż pracy. Teraz projektem zajmie się Senat.

Nowelizacja ustawy zakłada powrót do rozwiązań sprzed reformy emerytalnej z 2012 roku, która wydłużyła i zrównała do 67. roku życia wiek przechodzenia na emeryturę przez kobiety i mężczyzn. Zgodnie z uchwalonymi dziś przepisami od 1 października 2017 roku wiek emerytalny będzie wynosić 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn. Jednak nowelizacja nie przewiduje wydłużenia okresu, w którym niektórzy rolnicy mogliby odchodzić na wcześniejszą emeryturę. Aktualnie to 31 grudnia 2017r.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej, zaniepokojony niekorzystnymi zapowiedziami zmian co do wieku emerytalnego rolników, w ostatnich dniach lipca br. wystosował pismo do Pani Premier Beaty Szydło, w którym opowiada się za pozostawieniem rolnikom swobody decyzji, co do możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę zgodnie z obowiązującymi obecnie zasadami tj. 30 lat pracy i ubezpieczenia w KRUS i ukończenia wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Niestety nasze postulaty zostały odrzucone.


Podczas prac w komisji dodano przepis przejściowy związany z likwidacją emerytur częściowych. Przywrócone zostanie rozwiązanie, zgodnie z którym objęcie ubezpieczonego gwarancją otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego będzie uzależnione od osiągnięcia 20 lat okresu składkowego dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Źródło: Topagrar.pl
Opracowanie: E. Bryl

Powrót