17-11-2016 r.

Więcej pieniędzy na ubezpieczenia w 2017 rokuZgodnie z uchwalonymi przez Sejm zasadami ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich w 2017 roku na ten cel zostanie przeznaczone 917 mln zł. Jak podkreślił Wiceminister Rolnictwa Zbigniew Babalski kwota ta zwiększa prawie 5-krotnie pieniądze z budżetu państwa na ubezpieczenia rolnicze. Niestety w tym roku Ministerstwo Rolnictwa nie przewiduje dodatkowych pieniędzy na ubezpieczenie ozimin.

Projekt ustawy zakłada, że dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych będą stosowane w przypadku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczającej 9% sumy ubezpieczenia, a w przypadku najsłabszych gleb klasy V i VI stawki mogłyby być podniesione do 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw.

Zmiany dotyczą również dopłat do składki ubezpieczeniowej z obecnych 50 % składki do 65% składki, tak więc rolnik będzie pokrywał 35% tej kwoty. Rolnicy otrzymają wyższe wsparcie i więcej gospodarstw skorzysta z pakietu, co lepiej zabezpieczy produkcję rolną – powiedział Wiceminister Rolnictwa Jacek Bogucki.

na podstawie Farmer.pl
Biuro WIR

Powrót