17-11-2016 r.

Nowelizacja ustawy o nasiennictwie

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o nasiennictwie, który wdraża przepisy unijnych dyrektyw z 2014 r. Wprowadza rozwiązania dostosowujące polskie przepisy do dyrektyw unijnych związanych z nasiennictwem i roślinami sadowniczymi.

Chodzi o dyrektywy w sprawie wymagań etykietowania, plombowania i pakowania materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców, rejestracji dostawców i odmian, wspólnego wykazu odmian oraz wymogów dotyczących rodzajów i gatunków roślin sadowniczych. Przepisy te mają być stosowane przez państwa członkowskie od 1 stycznia 2017 r.

Projekt umożliwi wpisywanie do krajowego rejestru odmian gatunków, które nie są objęte przepisami UE, a są tradycyjnie uprawiane w Polsce. Dodatkowo ustawodawca proponuje wprowadzenie przepisów umożliwiających łatwiejsze wpisywanie do krajowego rejestru odmian regionalnych i amatorskich oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych.

W projektowanych przepisach chodzi m.in. o zmianę definicji materiału siewnego kategorii "elitarny" oraz uzupełnienie krajowych przepisów związanych z rejestracją odmian, wytwarzaniem, etykietowaniem, plombowaniem oraz pakowaniem materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych.

W projekcie noweli zaproponowano także zniesienie opłat za rejestrację odmian roślin regionalnych i amatorskich. Ponadto, nowe przepisy ograniczają również koszty działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN). Chodzi o wprowadzenie możliwości dokonywania oceny cech zewnętrznych roślin przez akredytowanych kwalifikatorów. Dzięki nowym przepisom ma się także zwiększyć skuteczność działań inspekcji dzięki wprowadzeniu zmian w przepisach dotyczących kontroli obrotu materiałem siewnym. Projekt wprowadza również zmiany porządkowe do ustawy o ochronie roślin, aby zapewnić jej spójność z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej. Nowelizacja przepisów powinna wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Źródło: money.pl
Opracowanie: Paweł Dopierała

Powrót