22-11-2016 r.

ARiMR opublikowała listy określające kolejność przysługiwania pomocy rolnikom, którzy zdecydowali się przekazać swoje gospodarstwa

ARiMR opublikowała listy określające kolejność przysługiwania pomocy rolnikom, którzy zdecydowali się przekazać swoje gospodarstwa (kliknij, żeby zobaczyć). Wnioski o przyznanie "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" można było składać od 12 września do 11 października 2016 r.

Teraz ARiMR będzie wydawała decyzje o przyznaniu takiej pomocy. Rolnicy którzy je otrzymają będą mieli 90 dni na przekazanie swojego gospodarstwa przejmującemu. Jeżeli gospodarstwo zostanie przekazane w 2016 roku, wówczas rolnik może otrzymać pomoc w wysokości 5-krotności 120% płatności dla małych gospodarstw. Natomiast jeżeli przekazanie gospodarstwa nastąpi w 2017 roku wysokość pomocy wyniesie 4-krotność 120% tej płatności.

Źródło: ARiMR
Opracowanie: Paweł Dopierała

Powrót