22-11-2016 r.

Konstytucja biznesu – łatwiej też dla rolników?Ogłoszona ostatnio przez Premiera Morawickiego Konstytucja Biznesu zawiera szereg zmian mających ułatwić życie przedsiębiorcom. Wśród nich można znaleźć takie zapisy, które mogą pomóc również w działalności gospodarstw. Konstytucja m.in. mówi o:


Innymi rozwiązaniami w ustawie mają być też m.in.:


Opracowanie: Paweł Dopierała

Powrót