23-11-2016 r.

Konferencja w Żychlinie „Sołtys liderem
unowocześnienia wielkopolskiej wsi”

20 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno- Usługowych w Żychlinie odbyło się kolejne z cyklu szkoleń pt. „Sołtys liderem unowocześnienia wielkopolskiej wsi”. Szkolenie zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą, Urząd Marszałkowski przy wsparciu Starosty konińskiego pana Stanisława Bielika.


W spotkaniu udział wzięli; Wicemarszałek Krzysztof Grabowski, Prezes Wielkopolski Izby Rolniczej Piotr Walkowski, z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW Konrad Wojciechowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski, przedstawiciele WODR, Starostowie, Wójtowie, przedstawiciele Instytucji i Organizacji działających na rzecz rolnictwa, sołtysi, członkowie rad sołeckich, pracownicy urzędów gminy oraz rolnicy.

Szkolenie dotyczyło m.in. możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój wsi oraz wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.


Konferencje otworzyła gospodarz obiektu Dyrektor szkoły pani Anna Matczak Gaj, która przybliżyła historię szkoły oraz przedstawiła główne kierunki działania i kształcenia w szkole.

Wicemarszałek Krzysztof Grabowski, przestawił ofertę Urzędu Marszałkowskiego PROW 2014-2020 do wykorzystania przez sołectwa.


Prezes Wielkopolskiej Izby w swoim wystąpieniu podkreślił, że „Sołtys to lider społeczny, przedstawiciel mieszkańców wsi, który aby dobrze i skutecznie działać musi współpracować z władzami samorządowymi. W samorządzie gminnym to podstawa, która wspiera wszelkie podejmowane działania”.


Konrad Wojciechowski Z-ca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWW nakreślił możliwości, jakie sołtysom daje samorząd województwa wielkopolskiego, wskazał kwoty i programy, które czekają na wykorzystanie przez sołectwa w całej Wielkopolsce.

Z kolei Ireneusz Niewiarowski omówił prawa, obowiązki, role sołtysów i Rad Sołeckich oraz zasady funkcjonowania Funduszu Sołeckiego. Zachęcił sołtysów do sięgania po środki, które pomogą uatrakcyjnić wielkopolską wieś.


Podczas spotkania uhonorowano Annę Matczak Gaj, Ireneusza Niewiarowskiego, Stanisława Bielika, Halinę Rogowską, Henryka Zagozde, Jarosława Felczyńskiego okolicznościowymi „Medalionami 20-lecia Wielkopolskiej Izby Rolniczej” za wieloletnią i owocną współpracę z Wielkopolską Izbą Rolniczą oraz za aktywną działalność na rzecz rolnictwa.


Omówiona została również bieżąca sytuacja w rolnictwie oraz przekazane zostały informacje o zagrożeniu afrykańskim pomorze świń - ASF.

Beata Włodarczyk

Logo projektu

Powrót