29-11-2016 r.

Obowiązkowa rejestracja upraw GMO


Rząd przyjął projekt dotyczący upraw GMO, który wprowadza obowiązek ich rejestracji. Prowadzenie uprawy będzie wymagało utworzenia specjalnej strefy po uzyskaniu zezwolenia. Równocześnie zastrzeżenia będą mogli zgłaszać właściciele pobliskich gruntów. Zdaniem autorów wprowadzone rozwiązania zapewnią, że Polska nadal będzie wolna od upraw genetycznie modyfikowanych organizmów GMO. Nowe regulacje zwiększą bezpieczeństwo ludzi i zwierząt tworząc ochronę przed niekontrolowanym występowaniem GMO, a więc także przed wpływem takiego występowania na lokalne produkty rolne. To z kolei pozwoli na szeroką promocję polskich produktów spożywczych, jako wolnych od GMO. Osoba bądź przedsiębiorstwo, które będzie chciało prowadzić uprawę GMO, będzie musiało złożyć wniosek oraz dołączyć do niego oświadczenia posiadaczy gruntów położonych w odległości 3 km od gruntu, na którym planowana jest taka uprawa, że się jej nie sprzeciwiają. W uzasadnieniu projektu zwraca się uwagę, że takie rozwiązanie ma chronić przede wszystkim pasieki pszczele. Zgodę na prowadzenie takich upraw trzeba będzie też uzyskać w gminie.

Źródło: CIR
Opracowanie: Paweł Dopierała

Powrót