01-12-2016 r.

KRUS - nowe kwoty przychodów
decydujących o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń

Z dniem 1 grudnia 2016 r. uległy zmianie kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych, wypłacanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i obecnie kształtują się one następująco:

Graniczne kwoty przychodu dla 2016 r, stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent, wynoszą:

Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w oddziałach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz stronie internetowej KRUS, do której link zamieściliśmy tutaj.

Źródło: KRUS
Opracowanie: Anna Czerwińska

Powrót