01-12-2016 r.

Spotkanie sołtysów w Piekarach koło Gniezna

Sołtys liderem unowocześniania wielkopolskiej Wsi - pod takim tytułem w dniu 27 listopada w miejscowości Piekary koło Gniezna miało miejsce ostatnie spotkanie z cyklu pięciu, które zostały organizowane w regionach województwa Wielkopolskiego. Było to spotkanie subregionu poznańskiego. Organizowane one były w ramach dofinansowania z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Spotkania adresowane były do sołtysów – inicjatorów działań, które służą rozwojowi sołectw oraz integracji środowisk wiejskich. Do udziału zaproszono także przedstawicieli organizacji i instytucji działających w otoczeniu rolnictwa oraz osoby zaangażowane w działania Lokalnych Grup Działania i lokalnych stowarzyszeń.


Dziś pozycja sołtysa uległa zmianie, nadal jest to jednak przedstawiciel najbliższego mieszkańcom wsi, szczebla władzy samorządowej. To sołtys jest tym, do którego mieszkańcy wsi kierują w pierwszej kolejności swoje postulaty. To sołtys jest inicjatorem wielu małych i dużych przedsięwzięć na terenie swojej wsi, to on integruje mieszkańców. Dzisiaj sołtys jest też w pewnym sensie menagerem swojego sołectwa, swojej małej Ojczyzny. Kilka słów wstępu tytułem otwarcia spotkania wypowiedział Prezes Piotr Walkowski, który otworzył konferencję i powitał wszystkich przybyłych gości. Następnie głos zajął Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski który podkreślił rolę sołtysów w rozwijaniu się wsi i obszarów wiejskich w naszym województwie. Wspomniał także po krótce o możliwościach jakie daje Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dla wsi.

O perspektywach, jakie sołectwom daje program Wielkopolska Odnowa Wsi mówił Dominik Bekasiak Kierownik Oddziału Odnowy Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.


O roli sołtysa i zasadach funkcjonowania Funduszu Sołeckiego mówił Jarosław Maciejewski – sekretarz Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego. Wskazywał na zrealizowane projekty oraz zachęcał sołtysów do sięgania po środki, które pomogą uatrakcyjnić wielkopolską wieś. W trakcie szkolenia swoje działania zaprezentowała także Lokalna Grupa Działania: Trakt Piastów”. Panie Justyna Jastrzębska - Specjalista ds. koordynacji projektów i Katarzyna Wielgosz Specjalista ds. animacji społecznych. przedstawiły możliwości jakie daje LGD dla sołectw, jakie projekty można realizować. Omówiły przykłady zrealizowanych i trwających obecnie projektów, takich jak m.in: Aktywne Sołectwa, Kongresy Kobiet LGD, Dożynki Powiatowe, Święto Latawca oraz Kawiarenka Filmowa Sąsiedzka.


Głos zabrała także Prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego Barbara Czachura, która wyraziła swoje zadowolenie z licznego uczestnictwa w spotkaniu oraz zachęcała sołtysów do aktywnego aplikowania i korzystania ze środków wsparcia, jakie dają omówione na spotkaniu programy.

Spotkanie zakończyła dyskusja dotycząca aktualnych spraw związanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi.


Na zakończenie spotkania wręczono także okolicznościowe medale 20 lecia reaktywacji Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz podziękowania dla wszystkich, którzy wsparli organizację szkolenia. Pamiątkowe medale wręczyli wspólnie: Prezes Wielkopolskiej Piotr Walkowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski oraz Zbigniew Stajkowski – Członek Zarządu WIR.

WIR

Logo projektu

Powrót