01-12-2016 r.

Relacja ze szkolenia sołtysów w subregionie leszczyńskim

W dniu 25 listopada 2016 r., w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kasprowicza w Nietążkowie odbyło się szkolenie „Sołtys liderem unowocześniania wielkopolskiej wsi” subregionu leszczyńskiego zorganizowane przez Wielkopolską Izbę Rolniczą wspólnie z Urzędem Marszałkowskim oraz Stowarzyszeniem Sołtysów Województwa Wielkopolskiego.


Dyrektor ZSP w Nietążkowie Arleta Adamczak-Puk przedstawiła historię szkoły, a następnie głos zabrał Starosta Kościański Bernard Turski, który przedstawił powiat kościański oraz wyraził swój sprzeciw wobec zapisów „Białej Księgi” i zwrócił uwagę na problem powstania kopalni odkrywkowych na terenie Wielkopolski.


Piotr Walkowski – prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej wspólnie z Zygmuntem Koniecznym –przewodniczącym Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej z okazji XX-lecia Samorządu Rolniczego, w podziękowaniu za wieloletnią współpracę, zaangażowanie i osobisty wkład w pracę na rzecz rolnictwa, wręczyli okolicznościowe medaliony: Arlecie Adamczak-Puk - dyrektor ZSP w Nietążkowie, Aleksemu Adamczewskiemu – prezesowi Banku Spółdzielczego w Śmiglu, Jerzemu Cieśli prezesowi Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Śmiglu oraz Eugeniuszowi Kurasińskiemu – dyrektorowi Centrum Kultury w Śmiglu.


Głównym tematem spotkania był: Stan wdrożenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w Wielkopolsce, Możliwość pozyskania środków finansowych na realizację zadań publicznych w sołectwie, gminie i powiecie, ARiMR aktualne działania w ramach PROW 2014-2020, LGD – przykład zrealizowanych projektów, Sołtys kreatywny – dobre praktyki działań wielkopolskich sołtysów.


Prelegentami byli: Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Dominik Bekasiak - Kierownik Oddziału Odnowy Wsi Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Jarosław Maciejewski ze Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego.


W szkoleniu uczestniczyli goście wicemarszałek Krzysztof Grabowski, Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu PROW UMWW oraz Konrad Malicki – burmistrz Miasta i Gminy Czempiń. Burmistrz Małgorzatę Adamczak reprezentował Eugeniusz Kurasiński – dyrektor Centrum Kultury w Śmiglu.

Współorganizatorami szkolenia byli: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, Starostwo Powiatowe w Kościanie oraz Urząd Miejski Śmigla.

Katarzyna Szudra-Borowczak

Logo projektu

Powrót