01-12-2016 r.

Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej

W dniu 29 listopada 2016 r. w Instytucie Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu odbyło się Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Prezes Piotr Walkowski powitał wszystkich przybyłych delegatów i otworzył obrady Walnego Zgromadzenia, który również został wybranym przewodniczącym obrad. Funkcję sekretarza powierzono panu Zbigniewowi Stajkowskiemu Przewodniczącemu Rady Powiatowej WIR powiatu Gnieźnieńskiego.


W pierwszej części obrad Walne Zgromadzenie przyjęło kilka uchwał oraz kilkanaście wniosków zgłoszonych przez Rady Powiatowe WIR i członków Walnego Zgromadzenia. Uchwały dotyczyły: przyjęcia budżetu WIR na rok 2017, zmian w statucie WIR, które dotyczyły między innymi loga Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz stanowisk: w przedmiocie działań Agencji Nieruchomości Rolnych i realizacji Ustawy o ustroju rolnym, planowanej reformy emerytalnej w Polsce, projektu ustawy o rolniczym handlu detalicznym, w sprawie zadań i kompetencji izb rolniczych.

Z wnioskami Walne Zgromadzenie zwróciło się n między innymi:

W drugiej części spotkania dyskutowano głównie o zagrożeniu wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń, bioasekuracji, zmianach w przepisach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt.


Drugim ważnym tematem była gospodarka ziemią, szczególnie zasady przeprowadzania przetargów ofertowych na dzierżawę lub kupno gruntów z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych. Spawy związane z obrotem ziemią wzbudzają wiele emocji, ponieważ rolnicy dopatrują się wielu, ich zdaniem nieprawidłowości w czynnościach dotyczących obrotu ziemią z zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa.


Dyskutowaliśmy również z przedstawicielami wojewody o zasadach szacowania szkód klęskowych, które występują w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych oraz o szkodach wyrządzanych przez zwierzynę dziką.


Tematem wywołującym duże emocje była sytuacja grup producenckich w obecnych warunkach ekonomiczno-finansowych. Prezes stowarzyszenia grup Producenckich Grupy Wielkopolskie pan Krzysztof Kłosin powiedział, że gdy grupy powstawały było bardzo łatwo uzyskać dofinansowanie, obecnie jest znacznie trudniej. Doniesienia medialne z ubiegłego tygodnia mówiące o nieprawidłowościach dotyczą grup owocowo-warzywnych i są bardzo krzywdzące dla rolników i mogą zaszkodzić w konsolidacji grup producentów rolnych. Rolnicy zakładają grupy w dobrej wierze. Grupy, które istnieją Państwo powinno chronić. Dają one przecież miejsca pracy i możliwości rozwoju grupom, a przede wszystkim rolnikom należącym do grup. Likwidacja jednej grupy to likwidacja kilkunastu niekiedy nawet kilkudziesięciu stanowisk pracy podkreślił K. Kłosin.

Pierwsze grupy owocowo- warzywne zostały zawiązane przez firmę Heinz i Pudliszki, bo były dopłaty do pomidorów. Zakłady wykorzystały dopłaty, żeby same nie musiały płacić więcej za skupowane warzywa. W 2007 roku weszły nowe przepisy, które były bardzo liberalne, jeszcze w tych przepisach popełniony został błąd systemowy, który w rezultacie dotykał producenta. W dniu pisania biznesplanu nie bazowano na roku referencyjnym tylko na roku końcowym i do tego było dofinansowanie.

Po dyskusji WZ wypracowało stanowiska, które zostały przyjęte w drodze uchwał

Biuro WIR

Powrót