06-12-2016 r.

Odnośnie zanieczyszczania dróg publicznych przez rolników

Wielkopolska Izba Rolnicza przypomina, iż za zanieczyszczanie dróg publicznych jest nakładana wysoka kara grzywny, zgodnie z art. 91 Kodeksu wykroczeń: “Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.”.

Zgodnie z otrzymaną interpretacją prawną, Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, że nie ma żadnych wyjątków, które zwalniałaby z odpowiedzialności producentów rolnych w tym zakresie. Dlatego też rolnicy każdorazowo muszą zadbać o to, aby wyjeżdżając na drogę publiczną nie dopuścić do jej zanieczyszczenia.

BW WIR

Powrót